درباره

شرکت علمی تحقیقاتی کیمیاگران طب گیاهی و وشرکت علمی تحقیقاتی کیمیاگران طبیعت سبز

درراستای پیشبرد اهداف تولیدات گیاهان دارویی وداروهای گیاهی

این دو گروه اجرایی  از سال 1387 فعالیت خود را با 16نفربا مدیریت اقای ساسان دانایان آغاز کرد.
این2 گروه، را در آغاز به صورت فعالیتی دوستانه و به عنوان یک پروژه علمی، صرفاً در اوقات فراغت افراد به انجام می‌رساند.
کم‌کم با گذشت6ماه از آغاز فعالیت این این دو گروه اجرایی  و جذب تعداد قابل توجهی مخاطب، گروه بر آن شد تا این پروژه را با جدّیت بیشتر و به صورت منسجم‌تر دنبال نماید.
به همین منظور طی دوره جدید فعالیت افراد بیشتری را به تیم خود جذب نموده و مجموعه کاملی از متخصصان رشته کشاورزی ودارویی را دور هم جمع کرده است که به پیشبرد اهداف این دو گروه اجرایی  و ارائه خدمات جدید در آن می‌پردازند.
این دو گروه اجرایی  خوشحال است که با اقبال عمومی مواجه بوده و امید دارد طی فعالیت‌های آتی خود بتواند کمک شایانی به پیشرفت کمی و کیفی درراستای پیشبرد اهداف تولیدات گیاهان دارویی وداروهای گیاهی و گسترش استفاده عمومی از  برای ایرانیان عزیزدر سراسر کشورباشد.


گزارش تخلف
بعدی